HJEM

 

INTEGRALTERAPIFORBUNDET

(ITF)

Når psykoterapi og healing går hånd i hånd...

Brobyggende

psykoterapi

VELKOMMMEN TIL OSS!

Integralterapiforbundet (ITF) er en uavgengig interesse - og utøverorganisasjon for Integralterapeuter utdannet ved Integralterapi Akademiet, ITA

Forbundet er medlem av SABORG, Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner.

SABORG ble stiftet 3. november 2003 etter initiativ fra helsemyndighetene.

Les mer om Saborg

 

Integralterapiforbundets primære målsetninger

  • Å fremme Integralterapi som behandlingsform i Norge.
  • Å bidra i arbeidet med å skape en større tilnærming og samarbeide mellom alternative og offentlige helsetilbud.
  • Å sikre at våre medlemmer får praktisere under gode rammebetingelser.
  • Å styrke Integralterapeutenes faglige identitet og tilhørighet.
  • Å sikre god faglig utvikling og kvalitetsikring ved et godt samarbeide mellom forbund og utdanningsinstitusjon, og mellom forbund og øvrige organer.

 

 

Vi arbeider mot godkjenning av Integralterapiforbundet gjennom Helsedirektoratet.

 

 

 

NYHETER OG INFORMASJON

 

 

To representanter fra Integralterapiforbundet deltar på SABORG seminar 16. februar 2017:

Pasientsikkerhet - språklige utfordringer når alternativ medisin og skolemedisin møtes

 

2018

 

Et styremedlem deltar på SABORGS kontaktforum 14. februar

To representanter fra forbundet deltar på SABORGS representantskapsmøte 15. februar

 

 

Styremøte 24. februar 2018

 

ÅRSMØTE OG FAGSEMINAR 3.og 4. mars 2018

Innbydelse sendes medlemmene på e-post

 

 

 

7.april 2017 ble Integralterapiforbundet godkjent som medlemsorganisasjon i SABORG

(sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner)

 

 

 

For våre yrkesutøvere:

 

HENT KLIENTKORT

 

VEILEDNING FOR REGISTRERING I DATATILSYNET

 

PERSONVERNSERKLÆRING

 

AVVIKSSJEMA

 

 

"WE BUILD TO MANY WALLS AND NOT ENOUGH BRIDGES"

- ISAAC NEWTON

 

 

Besøksadresse:

Integralterapiforbundet

Co/ Trine Bjørgan Høiberg

Honerødveien 7, 3158 Andebu

 

Organisasjonsnummer:917 377 472

@ 2016 ITF, Integralterapiforbundet

Webdesign:Trine Bjørgan Høiberg